Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) ve Türkiye Romatoloji Derneği - TRD (Türkiye Romatoloji Araştırma Ve Eğitim Derneği (TRAED)) Dernekler Kanunu'nun 1 inci ve 25 inci Maddesi ile Dernekler Yönetmeliğinin 94 üncü Maddesine dayanarak "Türkiye Romatoloji Platformu" adı ile platform şeklinde bir ortaklık oluşturma konusunda anlaştıklarını tasdik etmekte ve duyurmaktadırlar. Türkiye Romatoloji Platformu adı EULAR ile ilişkilerde çeviriden kaynaklanabilecek olası sorunlardan kaçınmak için "Rheumatology Federation of Turkey (RFT)" olarak kullanılacaktır.